Gedragsregels

Algemene regels voor iedereen:

 • Respecteer de regels van het handbal.
 • Respecteer de scheidsrechters, mede- en tegenstanders en binnen de handbalsport.
 • Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig.
 • Gebruik geen geweld bij het handballen.
 • Zorg samen voor Fair Play!

Algemene regels sportcomplex/materialen

 • Houd de zalen in Walburgen, de Heister, De Bongerd en het Dorpshuis schoon! Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • De kleedkamers dienen opgeruimd en schoon achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgezet.
 • Wees zuinig op eigen materiaal, materiaal van een ander en dat van HV Angeren.

Sportende leden:

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders en je scheidsrechters.
 • Respecteer iedere beslissing van de scheidsrechter.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit de reden om zelf onsportief te zijn.
 • Respecteer alle mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen.
 • Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.

Ouders en verzorgers:

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier.
 • Moedig uw kind aan om volgens de handbalregels te spelen.
 • Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Trainers en coaches:

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

Bestuurders:

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor iedereen, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor iedereen.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is door bij voorkeur, gediplomeerde en ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

Scheidsrechters:

 • Laat het niveau van de spelers de flexibiliteit bepalen om de regels te hanteren.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat, door te veel ingrijpen.
 • Wees beslist, consequent, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

Toeschouwers (incl. ouders):

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het handbal. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profs
 • Toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Sociale media:

 • Geef aan wanneer je wilt dat foto’s of filmpjes met toestemming online worden gezet.
 • Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10 voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee.
 • Behandel anderen online, zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met respect.
 • Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe een bericht precies is bedoeld.
 • Negeer pesterijen of vervelende opmerkingen. Ga niet terugschelden. Als je wordt lastiggevallen, maak dan een schermafdruk als bewijs en ga naar de trainer/coach.
 • Zet niet zomaar alles online. Alles wat je op internet publiceert, zoals foto’s, filmpjes of chats, blijft vooreeuwig terug te vinden. Oók als je denkt dat het weg is.
 • Breng jezelf of je sport(vereniging) niet in verlegenheid met tekst, filmpjes of foto’s waarmee je niet gezien wilt worden.
 • Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online.
 • Laat zien dat je een goede verliezer bent, óók online.