Aanmeldingsformulier lidmaatschap handbal

Naam en roepnaam:*
Adres:*
Postcode en Woonplaats:*
Geboortedatum en Man of Vrouw:*
Telefoonnummer:*
-
E-mail adres*
Trainingsgroep:
Jeugd / Senioren:

1. Lidmaatschap;
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Het lidmaatschap vangt aan met de datum vermeld op het inschrijfformulier, maar wordt pas geëffectueerd met de betaling van de contributie.


2. Betaling;
De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Na deze vergadering wordt dit gepubliceerd op de website (www.hvangeren.nl)


3. Beëindiging van het lidmaatschap;
I.v.m. de voorbereidingen op een volgend seizoen (teamindeling en –opgave bij de bond), dient eventuele beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk of digitaal (via deze link) te geschieden voor 1 mei. Wanneer opzegging plaatsvindt na 1 mei is men in elk geval nog de bondscontributie van het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.


4. Statuten;
De statuten liggen op het secretariaat ter inzage.

Dit digitale formulier dient bij verzending vergezeld te worden van een recente pasfoto:

Pasfoto: *
Aanmeldingsdatum:*
Door hieronder "akkoord" aan te vinken gaat u akkoord met een lidmaatschap bij Handbal Vereniging Angeren en stemt u in met het gebruiken van beeldmateriaal op de website en social media.*
Captcha: