Proces teamindeling

Proces met betrekking tot het indelen van de teams

 

Vereniging HV Angeren:

Handbalvereniging Angeren is een relatief kleine vereniging met een 160 leden. De vereniging heeft een dames recreanten groep als ook een heren recreanten groep. Daarnaast 1 damesteam en een 9-tal meiden teams in verschillende leeftijd categorieën. In het verleden was de vereniging voornamelijk gericht op de jeugd uit Angeren, echter tegenwoordig komen de leden uit alle kernen van de gemeente Lingewaard. Het ledenaantallen bestaat voor 65% uit jeugdleden, waarbij de nadruk ligt op jeugd tussen de 6 en 16 jaar.

 

Aangezien HV Angeren een kleine vereniging is het elk jaar een behoorlijke opgave om te komen tot een weloverwogen teamindeling waarbij naast het sportieve niveau ook het plezier voor elk persoonlijk lid zo goed mogelijk ingevuld wordt. De team indeling binnen HV Angeren gebeurt ook in de zojuist genoemde volgorde. Eerst wordt er gekeken naar het handbalniveau vervolgens naar andere criteria zoals continuïteit of vriendinnen

 

Inventarisatie:

Voorafgaand aan een nieuw seizoen zal er een inventarisatie worden gedaan bij alle teams. Hierbij wordt afgestemd welke leden er het aankomend seizoen mogelijk mee gaan stoppen.

Na deze inventarisatie wordt er een voorlopige indeling gemaakt op basis van leeftijd. Hiervoor gelden de leeftijdsgrenzen zoals die door het NHV wordt gehanteerd.

Binnen de verschillende leeftijdscategorieën wordt er hoofdlijnen bekeken met hoeveel teams we als HV Angeren in een bepaalde leeftijdscategorie aan de nieuwe competitie deel gaan nemen. Deze voorlopige ( grove) indeling zullen we aan het NHV kenbaar maken.

Dit dient al vaak in een vroeg stadium ( medio april) te gebeuren.

 

Team-indeling:

Vervolgens zal er inhoudelijk gekeken worden naar de indeling van de teams, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

– leeftijd

– handbalniveau ( eventueel in overleg met trainers/coaches)

– continuïteit van het betreffende team

– verenigingsbelang ( continuïteit bovenliggende of onderliggende teams)

– persoonlijke wensen

 

De criteria worden vanaf de D jeugd toegepast. Bij de E-jeugd wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met bovenstaande criteria, echter hier kan van afgeweken worden omdat het hier gaat om beginnende handbalsters.

 

Concreet betekent het dat het bestuur van HV Angeren, op basis van bovenstaande criteria  de beslissingen neemt omtrent de team indelingen.