Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van HV Angeren, gevestigd te Angeren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144810, hierna te noemen “de Vereniging”.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan hv.angeren@outlook.com

 

 1. Welke informatie wordt door de vereniging opgeslagen?

Van de leden worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode + Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatienummer NHV
 • Pasfoto t.b.v. sportlink

 

Op het aanmeldformulier voor leden is aangegeven welke informatie wordt vastgelegd en hoe hiermee wordt omgegaan. Tevens wordt daarbij specifiek toestemming gevraagd voor het eventuele gebruik van naam en beeldmateriaal.

Van sponsoren wordt alleen het noodzakelijke vastgelegd. Dat betreft de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres.

 

 1. Waar wordt de informatie opgeslagen?

De persoonsgegevens van leden worden opgeslagen in excel-lijst. Alleen de secretaris, penningmeester/ledenadministratie en de leden van de technische commissie gebruiken deze excel-lijst.

Aanvullend worden er ook persoonsgegevens vastgelegd in Sportlink. Sportlink is het ledenadministratiesysteem wat door de NHV beschikbaar wordt gesteld. Als vereniging leveren wij alleen de verplichte onderdelen zoals naam, geboortedatum, e-mailadres en pasfoto aan.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

 1. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 1. Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Zodra een minderjarig lid in de B-jeugd komt te spelen zullen wij om een persoonlijk e-mailadres vragen, omdat vanaf deze leeftijdscategorie speelsters worden ingedeeld om wedstrijden te fluiten. Zij moeten dan persoonlijk toegang hebben tot het digitale wedstrijdformulier op de handbal-app. Dit e-mailadres zal dan ook worden vastgelegd in Sportlink.

 

 1. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

 1. Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

 1. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Paul Visser

E-mail:                              hv.angeren@outlook.com

Telefoonnummer:          06-53803468

 

 1. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.