Afmeldingsformulier lidmaatschap handbal

Naam en roepnaam:*
Adres:*
Postcode en Woonplaats:*
Geboortedatum en Man of Vrouw:*
Telefoonnummer:*
-
E-mail adres:*
Trainingsgroep:
Einddatum lidmaatschap*
Reden afmelding:
Eventueele opmerkingen:
Datum:
Door hieronder "akkoord" aan te vinken gaat u akkoord met de afmelding van het lidmaatschap bij Handbal Vereniging Angeren*
  • v.m. de voorbereidingen op een volgend seizoen (teamindeling en –opgave bij de bond), dient eventuele beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk of digitaal te geschieden voor 1 mei.


  • Statutair wordt het lidmaatschap beëindigd als aan alle contributieverplichtingen zijn voldaan.
Captcha: