Uitnodiging algemene ledenvergadering ma 9 oktober 2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering ma 9 oktober 2017

Beste leden en ouders van leden,

Op maandag 9 oktober as wordt de jaarvergadering van onze handbalvereniging gehouden. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis in Angeren. De agenda tref je hierbij aan. 

Naast de gebruikelijk onderwerpen is dit de gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe bestuur van HV Angeren.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn. Wij hopen op een grote opkomst!

 Tot 9 oktober

Agenda jaarvergadering HV Angeren 9 oktober 2017

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 19 september 2016
  4. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017
  5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016 – 2017
  6. Verslag Kascontrole commissie : Paulien Rasing en Judith Hubert
  7. Vaststelling begroting 2017 –  2018
  8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
No Comments

Post A Comment