Meedoenregeling minima 2015 en Stichting Leergeld

Meedoenregeling minima 2015 en Stichting Leergeld

Meedoenregeling minima 2015

Lingewaarders kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Hebt u een minimuminkomen dan is er voor u en uw gezinsleden de Meedoen regeling. Er is een groot aanbod van activiteiten dat voor vergoeding in aanmerking komt. Vraag daarom bij de gemeente geld terug via deze regeling! Het is een eenvoudige aanvraagprocedure waarbij de gemeente u desgewenst kan ondersteunen.

Voorwaarden:

  •  U bent inwoner van Lingewaard
  • Uw inkomen is lager dan 110% van het sociaal minimum.
  • Bij studiefinanciering: uw studiefinancieringsinkomsten en eventueel bijbaantje zijn niet hoger dan 110% van € 649,43 netto per maand
  • Uw vermogen – bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld is niet hoger dan 5.895,– euro (alleenstaanden) of 11.790,– (alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden).

Aanvragen Meedoen regeling
De formulieren kunt u via de website van de gemeente (www.lingewaard.nl) downloaden.
Toets op onze website bij de zoekfunctie ‘Meedoenregeling’ in.

Klik hier voor meer informatie over de Meedoenregeling.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Oost Betuwe richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen en men moet woonachtig zijn in de gemeenten Overbetuwe of Lingewaard.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor vergoeding van de volgende zaken:

  • Sportclub (contributie, kleding of schoeisel)
  • Kunstzinnige vorming (muziek, dans, toneel)
  • Bijdragen schoolreis
  • Ouderbijdrage scholen
  • Fiets (voor kinderen op voortgezet onderwijs)
  • (Tweedehands) computer of tablet (voor een gezin met kinderen vanaf groep 8 en op het voortgezet onderwijs

Klik hier voor meer informatie over Stichting Leergeld.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.