Jaarverslag seizoen 2013-2014

Jaarverslag seizoen 2013-2014

Jaarverslag HV Angeren seizoen 2013-2014:

Het ledenaantal bij aanvang seizoen 2013-2014 bedraagt: 148 leden

De leden zijn verdeeld over de volgende teams:

–          Dames 1, Dames 2

–          Dames Recreanten

–          Heren Recreanten

–          ’T  Zeuvende

–          B1, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, Mini’s

 

Het bestuur bestond uit:

–          Voorzitter: Gerard Rasing

–          Secretaris/penningmeester: Conny Mathijssen

–          Penningmeester: Ellie Weyde ( lopende het seizoen)

–          Sponsoring: Danielle Janssen

–          Bestuursleden: Cindy Peters, Feber Janssen

 

Met het Dames 1 team zijn we op de tweede plaats geëindigd in de 2e klasse. Het ( jonge ) Dames 2 team heeft klasse behoud in de 3e klasse kunnen realiseren. Met Hans Wissing hadden we het contract met een jaar verlengt en was afgelopen jaar wederom de coach van Dames 1 en verzorgde ook de training van zowel Dames 1 + 2. Alfred Ratering heeft, evenals vorig seizoen ook afgelopen jaar het coachen van de Dames 2 weer op zich genomen. We hebben onlangs bericht ontvangen dat het met de gezondheid van Alfred momenteel niet goed gaat. We wensen hem en zijn familie sterkte.

Door de jeugd zijn er wisselende resultaten geboekt. De B-jeugd en de C-jeugd stonden v.w.b. de trainingen onder leiding van Wim Leenders. De overige jeugd teams werden getraind/begeleid door dames senioren en/of ouders. De aanwas van de jongste jeugd is aan het begin van het seizoen mager geweest. Voor de toekomst baart dit het bestuur dan ook wel zorgen. Het toekomst perspectief van HV Angeren is afgelopen jaar diverse keren onderwerp van gesprek geweest.

Afgelopen jaar hebben we wederom gebruik gemaakt van Sporthal Walburgen in Gendt, De Heister in Bemmel en het dorpshuis in Angeren voor de wedstrijden en trainingen.

In Juli vorig jaar hebben we als handbalvereniging Angeren een clinic verzorgd voor de kinderen die meededen aan de speelweek van de speeltuinvereniging Hulhuizen. De handbalsport hebben we zo prima onder de aandacht kunnen brengen, het werd erg positief ontvangen.

Tevens hebben we als vereniging deelgenomen aan de voorbereidingen voor het oprichten van een sportraad binnen de gemeente Lingewaard.

HV Angeren heeft zich ingeschreven bij Sjors Sportief, een gemeentelijk initiatief waarbij verenigingen zich kunnen aanmelden om kinderen de gelegenheid te geven om een aantal weken gratis mee te trainen om kennis te maken met het handballen.

Het buitenveld met kunstgras is door de gemeente opgeleverd. De handbalvereniging is hoofdgebruiker. Er zijn afspraken gemaakt met de voetbalvereniging m.b.t. het gebruik van het nieuwe veld als trainingsveld door leden van de voetbalvereniging. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt t.a.v. de verantwoordelijkheid bij gebruik door derden/onbevoegden. Vervolggesprekken staan gepland om verder te praten over het aanleggen van verlichting.

De buitencompetitie hebben we dit jaar gespeeld met de D en de E jeugd.

Het bestuur is lopende dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe ( en jonge) bestuursleden, welke tijdens de bestuursverkiezing officieel voorgesteld zullen worden. Conny Matthijssen is gestopt als bestuurslid. Als bestuur bedanken we Conny voor het werk wat ze voor de vereniging in de afgelopen jaren heeft gedaan. Het bestuur is nu weer op volle sterkte, waarbij we zeker op het gebied van activiteiten nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Binnen de handbalbond is de organisatie weer in een wat rustiger vaarwater gekomen. Er worden nu clusterbijeenkomsten georganiseerd om op lokaal niveau als verenigingen beter contact te houden en waar mogelijk met elkaar wat gemeenschappelijke zaken samen op te kunnen pakken. De bijeenkomsten worden begeleid door een bondsmedewerker, zodat de lijnen kort blijven.

Als vereniging hebben we weer diverse activiteiten ontplooit om ons onder de aandacht te brengen en/of om extra gelden te genereren voor de verenigingskas. De jaarlijkse loterij, Huissen bij Kaarslicht ( erwtensoep / riefkoeken), verkoop van Amaryllissen en de Lentekriebels. Kortom HV Angeren is en blijft actief.

Van het Zeuvende hebben we een mooie financiële bijdrage ontvangen t.b.v. de clubkas. Deze bijdrage is voortgekomen uit de jaarlijkse oliebollenactie die het Zeuvende organiseert.

De dames selectie heeft samen met Hans Wissing een kerstbijeenkomst voor de selectie georganiseerd in het kasteel in Doornenburg.

Voor de jeugd hebben we een kamp georganiseerd, waarbij er, naast de activiteiten, werd overnacht in de blokhut in Angeren.

We zullen nu jaarlijks een activiteiten kalender opstellen zodat we tijdig de organisatie op kunnen pakken en er vrijwilligers voor kunnen benaderen.

 

De website heeft een opfrisbeurt gehad en is nu up to date. Actueel nieuws en informatie is er op te vinden. Tevens is er een Facebook pagina opgestart om nog meer leden te kunnen bereiken.

Het beheer is nu in handen van Lieke Hegeman.

Uiteraard kunnen we de vele taken en activiteiten niet voor elkaar krijgen als er geen of onvoldoende steun is van vrijwilligers. Daarom een extra woord van dank voor alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar ingezet hebben voor de handbalvereniging Angeren, op welke manier dan ook.

 

Gerard Rasing

Voorzitter HV Angeren

 

 

 

Kijk voor het word document bij tabblad Algemeen>Overige documenten.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.