Hervatten trainingen jeugd

Hervatten trainingen jeugd

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Zoals wij vorige week al hebben laten weten, mogen jongeren t/m 18 jaar vanaf woensdag 29 april 2020 weer onder begeleiding sporten op een buitensportaccommodatie. Dit betekent dat HV Angeren vanaf 30 april 2020 de sportactiviteiten weer opstart. Als vereniging hebben we daarvoor een plan van aanpak bij de gemeente in moeten dienen en hier is akkoord op gekomen.
Wie kunnen er sporten?
Jeugd tot en met 12 jaar (t/m de D-jeugd) mag de reguliere activiteiten weer in gang zetten. Daarbij rekening houdend met een afstand van minimaal 1,5 meter tussen spelers en trainers en tussen trainers onderling. De speelster in de D-jeugd die 13 jaar is, gaat meetrainen met de C-jeugd.
Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar (C- t/m A-jeugd) geldt de regel dat er niet alleen minimaal 1,5 meter afstand tussen spelers en trainers en tussen trainers onderling moet zijn, maar dat er ook 1,5 meter tussen spelers onderling moet zijn.
Speelsters dienen zelf een bal en eventueel bidon met water mee te nemen. Voor de jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij de bal niet mogen overspelen. Voor de keepsters geldt dat zij handschoenen moeten dragen.
Toezichthouder
De trainingen worden gegeven door de trainer. Om ook buiten het trainingsveld de richtlijnen te kunnen handhaven is het noodzakelijk dat er een toezichthouder aangewezen wordt. Wij doen hierbij graag een beroep op de ouders.
Verzoek is om per team een schema te maken met de tijdstippen van de trainingen en dan een ouder in te delen als toezichthouder. De training kan alleen doorgaan als er ook daadwerkelijk een toezichthouder aanwezig is. Onderling ruilen is uiteraard toegestaan. De toezichthouder dient wel zelf te zorgen voor een gekleurd veiligheidshesje (in iedere auto standaard aanwezig), omdat deze vanwege de hygiëne niet mogen worden gerouleerd.

Veiligheid en hygiëne
We nemen de voorschriften zoals die door het RIVM en de gemeente Lingewaard zijn opgesteld in acht. Deze zijn door NOC*NSF vertaald naar afspraken voor Veiligheid en hygiëne ten aanzien van sportactiviteiten. Deze afspraken zijn in hieronder te vinden. Daarnaast zullen ze ook op ons sportpark worden opgehangen.

Toegang tot sportpark
Alleen spelers, trainers en de toezichthouder hebben toegang tot het sportpark. Ouders/verzorgers, begeleiders, supporters en andere belangstellende worden niet toegelaten. Breng of haal als ouder/verzorger een speler alleen indien noodzakelijk en houdt in dat geval ook buiten de poort de landelijke regels vanuit het RIVM aan. De hoofdtoegang tot sportpark “De Poel” delen wij met SV Angeren. Wij vragen om aan onze leden om bij betreding van het sportpark direct door te lopen naar het grasveld voor ons handbalveld en daar te verzamelen. Kom maximaal 5 minuten van tevoren en wacht met betreden van het trainingsveld tot dat het andere team het trainingsveld heeft verlaten. Ook hier dienen de regels van het RIVM te worden nageleefd.

Trainingsrooster:
Het trainingsschema is als volgt vastgesteld:
Maandag
18.15-19.15 uur C1 getraind door Anne
19.30-20.30 uur B1 getraind door Pam
Dinsdag
18.30-19.30 uur A2 getraind door Pien
19.30-20.30 uur A1 getraind door Daniëlle
Woensdag
18.00-19.00 uur E1 getraind door Fien en Lize
18.15-19.15 uur D1 getraind door Roy
19.30-20.30 uur C1 getraind door Katja of Thea
Donderdag
18.00-19.00 uur B1 getraind door Ivo
19.00-20.00 uur A1 getraind door Ivo
20.00-21.00 uur A2 getraind door Ivo
Vrijdag
17.15-18.15 uur kabouters + F1 getraind door Ilse, Jet en Lois
18.30-19.30 uur E1 getraind door Pleunie en Femke
19.00-20.00 uur D1 getraind door Andy en Lotte
Maandag 4 mei (Dodenherdenking) na 19.30 uur en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag, en dit jaar nationale feestdag) wordt er niet getraind.

Tot slot
Wij gaan ervan uit dat iedereen die op of naar ons sportpark komt zich houdt aan de geldende regels en dat er niet corrigerend hoeft te worden opgetreden. In het kader hiervan wijzen we ook naar het gegeven dat toezichthouders en politie het sportpark kunnen bezoeken en indien nodig handelend op kunnen treden.
We gaan weer beginnen! Veel plezier alvast!

met sportieve handbalgroeten,

Handbalvereniging Angeren
Het bestuur

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie • vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een handbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

No Comments

Post A Comment