Bestuursleden gezocht (seizoen 2015 – 2016)

Bestuursleden gezocht (seizoen 2015 – 2016)

Beste leden, geïnteresseerden,

Het komende seizoen zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden wat betreft de samenstelling van het bestuur. Concreet betekent dit dat er een aantal vacatures zullen ontstaan die we graag voor aanvang van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen weer ingevuld zouden willen zien. Want een vereniging op een verantwoorde manier besturen, kan alleen met een goede bezetting van de verschillende taakgebieden binnen het bestuur.

We zijn dus op zoek naar enthousiaste bestuursleden die een of meerdere taakgebieden op willen pakken en daarmee de activiteiten van de handbalvereniging Angeren willen borgen voor de toekomst.

De volgende bestuurstaken zullen voor het nieuwe seizoen ingevuld moeten gaan worden:

– Voorzitter

– Sponsoring

– Activiteiten

Wij hopen dat er potentiële bestuursleden zijn die zich snel zullen melden, zodat er voldoende tijd is om ze in te werken in de bestuurlijke handbal-materie.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook altijd nog vrijwilligers nodig om bij activiteiten de organiserende mensen te ondersteunen om alles goed te laten verlopen, daar kunt u zich natuurlijk ook altijd voor aanmelden.

Als u vragen heeft over inhoudelijke zaken m.b.t. een van de taakgebieden, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij een van de huidige bestuursleden of telefonisch bij de voorzitter Gerard Rasing, tel: 0618114283

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.